Rengjørings- og vedlikeholds veiledning for tretrapper

Nedenfor finner du informasjon om, hvordan de forskjellige overflatebehandlinger skal behandles i det daglige og hvordan en evt. etterbehandling foretas.

Klarlakkerte emner

Komponentene er fra fabrikken påført 2 x syreherdende 2-komponent lakk, som gir en særdeles slitesterk overflate.

Etterhvert vil en etterbehandling av spesielt trinnene være påkrevet. Tidsintervallet vil være individuelt, alt etter hvordan trappen benyttes, men det er viktig, at det foretas vedlikehold før lakken er helt gjennomslitt, slik at direkte slitasje på treet unngås.

I visse tilfelle vil spesielt det første og siste trinnet være utsatt for kraftigere slitasje og disse må da behandles oftere.

Alminnelig rengjøring: Rengjøring med en klut oppvridd i såpevann (natursåpe), eller ikke for konsentrert sulfovann. På eiketretrinn må det ikke brukes salmiakkholdige rengjøringsmidler, da dette kan resultere i misfarging.

Vedlikehold: Skal du etterbehandle klar lakkede deler kan du kjøpe en Junckers gulvlakk, vannbasert, glans 40 eller lignende..

Rengjøring foretas i.h.t. ovenstående. Ved reparasjon slipes delene med sandpapir, korn 240, på langs av treets årer og støvsuges grundig. Lakken påføres heretter med mohairrulle. Det anbefales, å prøve og lakkere et sted som ikke er synlig, for å kontrollere at lakken har den ønskede heft til tidligere lakkering.            

Hvis man ved slitasje eller sliping har kommet ned til bart tre, kan treet "reise seg" etter lakkering. Det må da foretas ennå en lett sliping og lakkering. Etter hver sliping støvsuges grundig.

Hvitlakkerte emner

Alminnelig rengjøring: Rengjøring med en klut oppvridd i såpevann (natursåpe), eller ikke for konsentrert sulfovann. Det må ikke anvendes salmiakk holdige rengjøringsmidler, da dette kan resultere i misfarging.

Vedlikehold: Skal du behandle hvitlakkerte deler, kan du hos fargehandleren få fremstilt en vannbasert gulvlakk RAL 9010..

Rengjøring foretas i.h.t. ovenstående. Ved reparasjon slipes delene med sandpapir korn 240 og støvsuges grundig. Heretter påføres hvitlakk med en mohairrulle. Vær opmærksom på at overflaten aldri vil bli så glatt som den som leveres fra fabrikken.

 

Oljebehandlede emner

Alminnelig rengjøring: Støvsug eller tørmopp trappen. Ved grundigere rengjøring anvendes Trip Trap olje/hvidolje Refresher. Trappen tørkes med en hardt oppvridd klut. La trappen tørke etter den grundige rengjøringen. Det anvendes 1 dl. olie Refresher til 3 ltr. varmt vann – overdoser aldri.

Trip Trap olje/hvidolje Refresher er et effektivt rengjøringsmiddel, som samtidig gir trappen god beskyttelse og en overflate som er enkel å vedlikeholde. Rengøring med Trip Trap olje/hvitolje Refresher bør dog ikke foretas oftere enn en gang pr. måned.

Vedlikehold: Etterbehandling skal alltid tilpasses etter hvor meget trappen slites. 1 – 2 ganger årlig er normalt. Før påføring av vedlikeholds olje rengjøres trappen med en klut oppvridd i natursåpevann.

Trip Trap Mesterolie påføres med en svamp i et meget tynt, jevnt lag på hele emnets overflate.

La de oljede delene tørke 15 minutter. Etterpoler med tørr klut. Heretter skal overflaten tørke ca. 6 timer før trappen på ny taes i bruk.
Trip Trap færdigoljerede trapper har en høy resistens mot flekker. For å oppnå det beste resultatet skal flekker fjernes mens de er friske. Nedenstående er mulige løsninger.de olierede dele tørre 15 minutter. Efterpoler med tør klud. Herefter skal overfladen have lov til at tørre ca. 6 timer inden trappen på ny tages i brug.

Trip Trap færdigolierede trapper har en høj resistens mod pletter. For at opnå det bedste resultat skal pletter fjernes, mens de er friske. Nedenstående er mulige løsninger.

ADVARSEL: For å unngå selvantennelse legges brukte kluter og svamper i vann, lukket metalbeholder eller brennes straks etter bruk. Må ikke kastes i kloakken. Oppbevares utilgjengelig for barn

 

Flekttype Fjernes best med
Frukt, bær, saft, brus, øl, vin, melk Trip Trap olje/hvitolje Refresher i varmt vann
Sjokolade, fett, skokrem, olje Trip Trap olje Grovrent i varmt vann. Etterbehandles med Tarkett olje/hvidolje Refresher
Blek, kulepenn, leppestift, te, kaffe, blod, opkast Trip Trap flekkfjerner, fjern forsiktigt flekken og påfør derefter et tynd lag Trip Trap Mesterolie

Hvittonede emner

Alminnelig rengjøring: Rengjøring med en klut oppvridd i såpevann (natursåpe), eller ikke for konsentreret sulfovand. Ved eiketretrinn må det ikke anvendes salmiakkholdige rengjøringsmidler, da dette kan resultere i misfarging..

Vedlikehold: Med hvitonede trapper skal forstås en klar lakk hvor det er tilsatt en hvit tone. det er altså ikke en behandling treet har fått. Man skal derfor være spesielt forsiktig med ikke å slite gjennom lakken, da det er vanskelig å reparere slik at resultatet blir ensartet.

Beisede emner

Alminnelig rengjøring: Rengjøring med en klut oppvridd i såpevann (natursåpe), eller ikke for konsentrert sulfovand. Ved eiketretrinn må det ikke anvendes salmiakkholdige rengjøringsmidler, da dette kan resultere i misfarvning 

Vedlikehold: Beisede emner kan ikke repareres så resultatet blir ensartet. Man skal derfor være særlig forsiktig med ikke å slite eller slipe gennom lakken og ned i beisen. Trappen omlakkeres som beskrevet ved klar lakkete emner.

Lutbehandlede emner

Alminnelig rengjøring/vedlikehold: Lut behandlede trapper rengjøres og etterbehandles med såpesponvann. Det anbefales å vaske trappen med såpesponvann senest 4 uker etter montering for å holde treets porer lukket. Heretter behandles trappen med såpesponvann etter behov.

Trapper som fra fabrikken leveres lutbehandlede excl. såpebehandling skal straks etter montering behandles med såpesponvann.