Treets egenskaper

Tre er et levende materiale som avgir eller opptar fukt fra omgivelsene. Etter en periode vil treet ha innstilt seg på en likevektsfuktighet, som er avhengig af den relative fuktighet samt temperatur i rommet.  Når tre opptar fukt vil det utvide seg og ved avgivelse vil det krympe.

På Trappefabrikken er treet alltid nedtørket til 8 -10 % fuktighet. Det tilsvarer en relativ luftfuktighet på mellom ca. 40 – 50 %. Normalt anbefales det en relativ luftfuktighet på omkring 45 % i huset. Om sommeren kan den godt stige litt, dog helst ikke over 60 – 65 %. Det kan være vanskeligt at styre den om sommeren, hvis fuktigheten utenfor er høyere.

Luftfuktighet kan avhenge av flere forskjellige faktorer bl.a. oppvarming, beliggenhet og ventilasjon. Jo høyere temperatur jo mere vann kan luften inneholde. Når kald luft kommer inn i huset og oppvarmes, blir luften tørrere. Dermed vil treet avgi fuktighet, som vil føre til at treet krymper, og det kan oppstå sprekker eller fuger i treet.

At treet utvider/krymper  eller andre fuktbetingede deformasjoner er ikke omfattet av vår garanti.

De fleste nye hus blir bygget med ventilasjonssystemer. Det kan resultere i at den relative luftfuktigheten blir lavere enn hus uten ventilasjonssystemer. Alt tre i huset vil bli påvirket av dette eksempelvis tregulv, treloft, dører, trapper og bordplater i tre mm. Vi vil derfor anbefale å bruke ventilasjonssystemer med sentral fuktstyring.