Priser på trapper

Hos Trappefabrikken A/S vurderer og kalkulerer vi hver eneste trapp separat, hvilket bl.a. betyr at vi gir kundene råd om de mange viktige valg som må tas før vi kan gi en pris.

Vil du gjerne ha en pris på en trapp til et konkret prosjekt, så fyll ut vårt tilbudsformular, som hjelper deg med å ta stilling til en lang rekke forskjellige detaljer. Det er allikevel en av våre dyktige tegnere som kommer tilbake med en endelig pris på trapp til deg.

Er du mer interessert i kun å få inspirasjon, så kan du laste ned vår katalog her.

Vi arbeider nå med en rekke generelle priser på trapper, så du har et utgangspunkt og arbeide ut fra hvis du er i budsjett fasen. Så kan du alltid få beregnet den nøyaktige trappe-pris senere.

Se vår oversikt over  trapper.