180 graders trapper

En 180 graderstrapp er en elegant og funksjonell løsning - også i et lite rom.

Med den helt rette avstemning mellom rommets dimensioner kan en 180 graderstrapp ofte løse en lang rekke utfordringer. Samtidig gjør den spesielle struktur 180 graderstrappen til en flott og naturlig enhet i hjemmet.

Nedenfor har vi vist en rekke 180 graderstrapper, som Trappefabrikken har produsert.

1C
1C
1C
1C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
3C
3C
3C
3C
3C
4C
4C
4C
5C
5C
5C
5C
5C
5C
5C
6C
6C
6C
6C
7C
7C
7C
7C
7C
7C
8C
8C
8C
8C
8C
8C
9C
9C
9C
9C
9C
10C
10C
10C
10C
10C
11C
11C
11C
12c
12c
12c
12c
13c
13c
14c
14c